Get a reward of 178,000vnd for every 5,000,000vnd spending! 

Nhận mã giảm giá trực tiếp 178,000đ cho mỗi khoản chi tiêu tổng trị giá 5,000,000đ

HOW TO JOIN? LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA?

1. Create a Store Account and activate your Account and get the 1st ketone.

    Mở Tài khoản trên website và kích hoạt Tài khoản để nhận được 1 ketone đầu tiên.

2. Place order on the website.  

    Tạo đơn hàng trên website:

3. Get 1 ketone for every 100.000VND you spend (excluding any shipping fees, taxes). Collect 50 ketones to redeem for a discount code valued 178,000đ to use directly on your next order.

    Với mỗi 100,000đ trên đơn hàng (không tính phí vận chuyển và thuế), bạn sẽ nhận được 1 ketone. Tích lũy 50 ketone để đổi điểm nhận mã giảm giá trực tiếp 178,000đ trên đơn hàng kế tiếp của bạn.

HOW TO REDEEM MY KETONES? LÀM SAO ĐỂ ĐỔI ĐIỂM LẤY MÃ KHUYẾN MÃI?

On Menu bar, click "KetoLABER REWARD" tab on the right.

Trên thanh Menu, nhấn vào tab "KetoLABER REWARD" ngoài cùng bên phải.

Inside the content window of KetoLABER Reward, click "Use points". You will see the button "Get" if you already have more than 50 points (ketone) in your bank. Then press "Get".

Khi đã thấy nội dung của Tab KetoLABER Reward này, nhấn vào Tab "Use Points". Nếu bạn đã có hơn 50 điểm (ketone) thì bạn sẽ thấy nút "Get". Nhấn vào nút "Get".

After pressing "Get", you will see this notification. Then press "Confirm" to get your discount code. 

Sau khi bấm "Get" bạn sẽ thấy dòng thông tin thông báo "Bạn sắp đổi 50 điểm để lấy 1 mã giảm giá trị giá 178,000đ. Mã giảm giá này chỉ có giá trị sử dụng 1 lần và 50 điểm sẽ được trừ ra khỏi tài khoản tích điểm của bạn. Nhấn nút "Confirm" để nhận mã giảm giá.

You will see your discount code afterwards. Copy it to paste in to discount code box in Checkout page.

Bạn sẽ nhận được mã giảm giá ngay sau đó. Copy mã này để dán vào ô Mã giảm giá ở trang Thanh toán.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: